Taxi & Driver
Έκδοση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου λόγω μεταβίβασης
Έκδοση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου λόγω μεταβίβασης

Έκδοση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου λόγω μεταβίβασης

Για την έκδοση της νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου οι οδηγοί πρέπει να καταθέσουν κάποια δικαιολογητικά για το ταξί, στα αρμόδια τμήματα. Η ολοκλήρωση της νέας άδειας του ταξί λόγω μεταβίβασης ακολουθεί 3 απλά:

  • Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών
  • Σύνταξη πράξης μεταβίβασης
  • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας

Ωστόσο για να γίνει η έκδοση νέας άδειας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αλλάξουν το ταξίμετρο τους.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την έκδοση της νέας άδειας ταξί λόγω μεταβίβασης, συνεχίστε την ανάγνωση αυτού του άρθρου.

Που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;

Τα δικαιολογητικά της μεταβίβασης του οχήματος υποβάλλονται είτε στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Σητείας και Ιεράπετρας.

Αίτηση-Υπ. Δήλωση

Για την έκδοση της νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου, ο οδηγός του ταξί, πρέπει να έχει συμπληρώσει μία υπεύθυνη δήλωση, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την μεταβίβαση του οχήματός του. Η δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία τα δικά του, του αγοραστή και του, καθώς και βασικές πληροφορίες γα το όχημα.

Στην περίπτωση που αγοραστής δεν είναι κάτοχος άλλου ΔΧ αυτοκινήτου, αναγράφει στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ότι: «Δεν είμαι κάτοχος άλλου ΔΧ αυτοκινήτου».

Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην αίτηση είναι προαιρετική.

Άδεια Κυκλοφορίας

Τα δικαιολογητικά της μεταβίβασης του ταξί που πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος που περιλαμβανουν και την επίδειξη αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση κατοχής πάνω από 5άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ, προσκομίζονται αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων.

Επίσης, χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται υποβάλλει κατάλληλο σχέδιο ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, σωστά υπογεγραμμένο, το οποίο βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ . Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Βιβλιάριο Μεταβολών με καταχωρημένη την πράξη μεταβίβασης

Το βιβλιάριο Μεταβολών με καταχωρημένη την πράξη μεταβίβασης, πρόκειται για ένα ακόμη επίσημο έγγραφο, το οποίο χρειάζεται ο οδηγός για να μεταβιβάσει εκδόσει την νέα άδεια Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου λόγω μεταβίβασης.

Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)

Για την έκδοση της νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει το επίσημο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και ένα φωτοαντίγραφό του.

Αποδεικτικό έγγραφό από ΚΤΕΟ για την έκδοση νέας άδειας λόγω μεταβίβασης
Αποδεικτικό έγγραφό από ΚΤΕΟ

Ασφαλιστική Ενημερότητα ιδιοκτητών

Η νέα άδεια λόγω μεταβίβασης απαιτεί από τον οδηγό να έχει είτε το δικό του Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ είτε των ιδιοκτητών στο όνομα του οποίου/των οποίων εκδίδεται η νέα άδεια κυκλοφορίας.

Ωστόσο, δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα, στην περίπτωση που η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε σε σύζυγο ή τέκνο.

Φορολογική ενημερότητα αγοραστή

Ο οδηγός ταξί πρέπει να προσκομίσει την φορολογική ενημερότητα του αγοραστεί, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την διαδικασία έκδοσης της νέας άδειας.

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αγοραστή

Ο αγοραστής του ταξί, δεν θα πρέπει να έχει κατηγορηθεί για μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων και δωροδοκίας.

Επίσης, δεν θα πρέπει να κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παιδιών, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης και σωματεμπορίας.

Η λίστα συνεχίζεται με ασέλγεια σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών, λιποταξία, ανυποταξία και παράνομη απασχόληση εργαζομένων.

Έτσι, λοιπόν ο αγοραστής της νέας άδειας θα πρέπει να υποβάλλει επίσημο Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν καταζητείται για κανένα από τα παραπάνω εγκλήματα.

αστυνομία
Έλεγχος Ποινικού Μητρόω

Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας

Ο ιδιοκτήτης του ταξί πρέπει να δώσει στις αρμόδιες αρχές ή ένα αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή ένα άλλο εγγράφου ταυτοπροσωπίας. Όπως λόγου χάριν, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια διαμονής, ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Ωστόσο, αν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων

Απόδειξη ταυτότητας Νομικού προσώπου

Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου, ο ενδιαφερόμενος, χρειάζεται αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

Αποδεικτικό πληρωμής του τέλους έκδοσης άδειας

Για την έκδοση της νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές το αποδεικτικό πληρωμής του τέλους έκδοσης άδειας ποσού 100€ εφόσον δεν έχει πληρωθεί κατά τη μεταβίβαση.

Αλλαγή ταξιμέτρου

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ταξιμέτρου νέου τύπου.

Ωστόσο, αν το ταξί διαθέτει ήδη εγκατεστημένο ταξίμετρο νέου τύπου δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών κατά τη μεταβίβαση.

Ταξίμετρο νέου τύπου για την έκδοση νέας άδειας ΕΔΧ λόγω μεταβίβασης
Ταξίμετρο νέου τύπου

Για τη δωρεά εν ζωή ή Γονικής παροχή υποβάλλονται επιπλέον:

  • Συμβόλαιο δωρεάς ή Γονικής παροχής
  • Αποδεικτικό εισφοράς 3% υπέρ του ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)
  • Άλλα δικαιολογητικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του συμβολαίου

Συμβόλαιο δωρεάς ή Γονικής παροχής

Στην περίπτωση δωρεάς εν ζωή, Γονικής Παροχής ή δωρεάς εξαιτίας θανάτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Μεταβίβαση σε ανήλικα παιδιά

Αν τα παιδιά προς τα οποία γίνεται η γονική παροχή ή δωρεά είναι ανήλικα η αίτηση υποβάλλεται από τους γονείς.

Αποδεικτικό εισφοράς 3% υπέρ του ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

Όταν η μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης του Ε.Δ.Χ. οχήματος γίνεται σε σύζυγο ή τέκνο δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα.

Όποιες ασφαλιστικές οφειλές έχουν μείνει αναλαμβάνονται από τα αυτά τα πρόσωπα από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι της εξοφλήσεώς τους, με σχετική σημείωση στα σχετικά βιβλία και έγγραφα.


Τελευταία νέα

Ακολουθήστε το taxianddriver.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο taxianddriver.gr.