Taxi & Driver
άδεια οδήγησης
Τι χρειάζεται για να αποκτήσεις άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

Τι χρειάζεται για να αποκτήσεις άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

Οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το κόστος και ο χρόνος που απαιτεί ολόκληρη η διαδικασία για την έκδοση Ειδικής Άδειας Οδήγησης Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

Ο υποψήφιος για την Έκδοση Ειδικής Άδειας Οδηγού Ταξί επιβάλλεται:

 1. Να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να μην έχει ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
 2. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, του δημοσίου τομέα του Ν. 1256/1982 (Α65), όπως ισχύει κάθε φορά.
 3. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το δημόσιο.
 4. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
 5. Να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
 6. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α’ του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
 7. Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 8. Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.
 9. Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.
 10. Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β’ για ελάχιστο διάστημα 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των παραπάνω (2, 3 και 5) προϋποθέσεων.
 2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
 3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού – Επίπεδο Α2 (εφόσον ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος).
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (εφόσον ο αιτών είναι Έλληνας υπήκοος).
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (για Έλληνα υπήκοο) ή διαβατηρίου σε ισχύ (για αλλοδαπό υπήκοο).
 6. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.
 7. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου αξίας 50 ευρώ.
 8. Ιατρικό Πιστοποιητικό.

Κόστος, Χρόνος, Διαδικασία

Κόστος: Παράβολο 50 ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

Χρόνος: Εξαρτάται από την αρμόδια, για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης, υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, έπεται της ημερομηνίας επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα του κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Διαδικασία: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά και ενημερώνεται για την ημερομηνία διεξαγωγής της ειδικής γραπτής εξέτασης.

Παρατηρήσεις

Η Ειδική Άδεια Οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί ΕΔΧ μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε.

Το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία και δεν απαιτείται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο.

Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χορηγείται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας.

Η βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλων σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό, χορηγείται από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας καθώς και από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας που αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (παρ. 1, άρθρο 84, ν. 3386/2005, ΦΕΚ Α’ 212).

 

 


Τελευταία νέα

Ακολουθήστε το taxianddriver.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο taxianddriver.gr.