Taxi & Driver

Σε 5 ημέρες η έκδοση διπλώματος οδήγησης

Το νέο νομοσχέδιο αναδιαρθρώνει πλήρως την διαδικασία έκδοσης, με πολλαπλές και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων και όχι μόνο. Ας τις δούμε αναλυτικά.

Aποφασισμένο είναι το υπουργείο Μεταφορών να πατάξει τα κρούσματα χρηματισμού και δωροδοκίας στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, για αυτό και στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην Βουλή, προβλέπονται βαριές χρηµατικές ποινές και διοικητικές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τις ποινές, οι υποψήφιοι οδηγοί θα τιμωρούνται με απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις έως και 3ετούς διάρκειας, οι εκπαιδευτές θα τιμωρούνται με αφαίρεση της άδειας για διάστημα έως και έξι (6) ετών ενώ, για τους εξεταστές προβλέπεται απομάκρυνση από το έργο της δοκιμασίας για έως και έξι (6) έτη. Τα διοικητικά πρόστιμα για τις πολύ σοβαρές παραβάσεις θα ανέρχονται έως στα 1.000 ευρώ για τους υποψηφίους οδηγούς, έως τα 2.000 ευρώ για τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές και έως τα 6.000 ευρώ για τις σχολές οδηγών. Παράλληλα, σε περίπτωση υποτροπής, τα προβλεπόμενα πρόστιμα θα τριπλασιάζονται (!) ενώ δύναται να αφαιρεθεί οριστικά και η άδεια στους συμμετέχοντες.

 
Οι διαδικασίες εξέτασης των υποψηφίων
Οι αίθουσες εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αναφορικά με την θεωρητική κατάρτιση τους, θα φέρουν πλέον κάμερες και μικρόφωνα ενώ το ζεύγος εξεταστή – εξεταζόμενου θα καθορίζεται ηλεκτρονικά. Κάθε υποψήφιος οδηγός θα υποβάλλεται πρώτα στη θεωρητική εξέταση και εφόσον αυτή είναι επιτυχής, θα ακολουθεί η διαδικασία προσόντων και συμπεριφοράς, που θα διενεργείται σε δύο στάδια, τα οποία μπορούν να προγραμματιστούν και την ίδια ημέρα.

Με βάση τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, η οριστική χορήγηση των αδειών οδήγησης θα διαρκεί έως και πέντε εργάσιμες ημέρες.
Το πρώτο στάδιο της πρακτικής εξέταση θα είναι η πορεία ενώ στο δεύτερο θα εξετάζονται οι δεξιότητες οδήγηση των υποψηφίων. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε πως για να εξεταστεί κάποιος στο δεύτερο στάδιο θα πρέπει να έχει επιτύχει στις εξετάσεις για το πρώτο ενώ, αν αποτύχει στο δεύτερο στάδιο θα επανεξετάζεται και στο πρώτο. Κατά τη πρακτική εξέταση του υποψηφίου οδηγού, ο εκπαιδευτής (δάσκαλος οδήγησης) δεν θα βρίσκεται εντός του οχήματος ενώ, στην περίπτωση των δίκυκλων οχημάτων, μόνο ο υποψήφιος θα επιβαίνει σε αυτά.

Με βάση το σχέδιο νόμου, τα εξέταστρα για την θεωρητική και πρακτική εξέταση θα αυξηθούν από τα 10 ευρώ (που ισχύει) στα 15 ευρώ με το 1/3 του ποσού να αποδίδεται στις Περιφέρειες. Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις επιβάλλεται να φέρουν διαδικτυακή σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου του υπουργείου με (οπτικοακουστική). Τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική εξέταση των υποψηφίων, θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα καταγράφονται, ενώ το εν λόγω υλικό θα μεταφορτώνεται την ημέρα της εξέτασης. Χωρίς το υλικό αυτό, η εξέταση θα θεωρείται άκυρο ενώ, θα περιλαμβάνει τον χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων όπου θα απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος (με απεικόνιση όλων των συμμετεχόντων), το εξωτερικό του οχήματος όπου θα διακρίνεται το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείται κ.ο.κ.

Τι θα ισχύσει για τους εξεταστές
Με βάση το νέο σχέδιο νόμου, καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση ύψους 240 ευρώ, αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2018 έως τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, υπό την προϋπόθεση πως ο υπάλληλος έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον έξι εξετάσεις. Το εν λόγω ποσό θα περιορίζεται αναλόγως των συμμετοχών του. Οι εξεταστές θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης και οι εξετάσεις θα διενεργούνται εντός ωραρίου ενώ, στις περιφερειακές ενότητες όπου ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρός, θα μπορούν να απασχολούνται και σε άλλο αντικείμενο. Στις νησιωτικές και μη επαρκώς στελεχωμένες περιοχές, οι εξεταστούν θα ασκούν αποκλειστικό έργο μόνο μια ημέρα / εβδομάδα.

Τι θα ισχύσει για τους υποψηφίους
Εφόσον επιτύχουν στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και φυσικά τις απαραίτητες εξετάσεις που προαναφέραμε, θα μπορούν να οδηγούν και νέοι/νέες με συμπληρωμένα τα 17 έτη ηλικίας, με την προϋπόθεση της ύπαρξης συνοδού εντός του οχήματος. Ο συνοδός αυτός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ετών, κάτοχος άδειας οδήγησης για πέντε ή περισσότερα έτη και να μην του έχει καταλογιστεί κανένας βαθμός ποινής το Point System. Αξίζει να σημειώσουμε πως η οριστική άδεια οδήγησης θα χορηγείται μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών ηλικίας ενώ, οι ανήλικοι θα υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της –συνοδευόμενης- οδήγησης τους.