Taxi & Driver

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.

Ανακοινώθηκε ο μέγιστος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει:

  • Ο βασικός συντελεστής Σi παραμένει στο 1,5, όπως ορίστηκε με το άρθρο 85 του ν. 4070/2012.
  • Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΜΔΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, επιμερίζουμε για κάθε έδρα τον αριθμό, ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αναγράφουμε τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ, Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ ανά έδρα, καθώς και τη διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως