Taxi & Driver
ΕΔΧ
Νόμος: Τι χρώμα ορίζεται για τα ΕΔΧ για ΑΜΕΑ και οι αλλαγές στις άδειες οδήγησης

Νόμος: Τι χρώμα ορίζεται για τα ΕΔΧ για ΑΜΕΑ και οι αλλαγές στις άδειες οδήγησης

Ποιες αλλαγές φέρνει στον κλάδο των ΕΔΧ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών “Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις” που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Άρθρο 58 – Ρυθµίσεις ΕΔΧ οχηµάτων

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισµό µηχανής τουλάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισµό µηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αµιγώς ηλεκτρικά να έχουν ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον πενήντα (50 kw) κιλοβάτ και µπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον τριάντα (30 kWh) κιλοβατώρων, µπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να έχουν ενιαίο χρωµατισµό σε ολόκληρη την Επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Ειδικά για την υποκατηγορία ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ επιτρέπεται να διατηρήσουν το λευκό χρώµα, που ορίστηκε µε το άρθρο 3 της µε αριθµό 21336/462/1997 (Β΄ 623) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία χορήγησης αδειών
κυκλοφορίας Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων για τη µεταφορά Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες (ΕΔΧ-ΑΜΕΑ), προδιαγραφές ειδικού σήµατος και άλλες ρυθµίσεις για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), εφόσον υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος, σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυµεί τη διατήρηση του λευκού χρώµατος, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, εντός ενός (1) µηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.»

Άρθρο 59

1. Στην παρ. 32 του άρθρου 43 του π.δ. 84/2018 (Α΄156) διαγράφεται η περίπτωση γ΄.
2. Στην παρ. 20 του άρθρου 53 του π.δ. 85/2018 (Α΄157) διαγράφεται η περίπτωση δ΄.

Άρθρο 60 – Ρυθµίσεις θεµάτων αδειών οδήγησης

1. Αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει, ως εξής:
«α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία εκπαιδεύονται ή εξετάζονται προκειµένου να αποκτήσουν ή ανανεώσουν συγκεκριµένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασµένα µε τα κατά νόµο προβλεπόµενα έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) η φράση «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να
γίνεται οποτεδήποτε πριν την ηµεροµηνία λήξης της, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:.»

3. Άδειες οδήγησης των κατόχων που έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας µετά τις 30.8.2018, αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2018, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία προγραµµατισµού της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς. Η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που κατατέθηκε η αίτηση.