Taxi & Driver

Τι αναφέρει το άρθρο 58 για την εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό

Βελτιώσεις ισχυουσών ρυθμίσεων της δραστηριότητας εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.

Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων της περίπτωσης δ` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α` 155) και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α` 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευόμενης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.».

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, οι λέξεις «σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε επιχειρήσεις της παρούσας υποπαραγράφου».

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, οι λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου».

Το πρώτο εδάφιο της περ. 5 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με οδηγό από τα σημεία αφίξεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Η μεταφορά πραγματοποιείται με οχήματα ιδιοκτησίας των καταλυμάτων ή οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή καταλυμάτων δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις ή κατόπιν σύμβασης μίσθωσης, ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών, συναφθείσας με γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014.».

Η περίπτωση 5Α της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«5Α. Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά γραφεία είτε χρησιμοποιούνται από αυτά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή συμβάσεων βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης. Η μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου, για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση διακριτής Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 7/2018 (Α 12) και πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο, οργανωμένο και προπληρωμένο πρόγραμμα του ταξιδιού των πελατών τουριστικών γραφείων, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού / μεταφοράς (voucher) που εκδίδονται από το τουριστικό γραφείο. Για τη μεταφορά απαιτείται:

α) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπηρεσία μεταφοράς, που αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου οργανωμένου προπληρωμένου προγράμματος διακοπών, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,

β) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να φέρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά πλευρά του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105X148,5 mm (χιλιοστόμετρων), στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. του τουριστικού γραφείου,

γ) εντός του οχήματος να βρίσκονται διαθέσιμα προς έλεγχο:

αα) η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας του τουριστικού γραφείου,

ββ) η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον, σε περίπτωση που το όχημα δεν ανήκει στην κυριότητα του τουριστικού γραφείου, αντίγραφο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της σύμβασης βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, συνοδευόμενο από εξουσιοδότηση του τουριστικού γραφείου προς τον οδηγό του αυτοκινήτου ότι είναι ο νόμιμος χρήστης του,

γγ) η άδεια οδήγησης του οδηγού που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οδηγών Ε.Ι.Χ.,

δδ) η σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση, αν ο οδηγός του οχήματος είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου και

εε) η διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher), η οποία περιλαμβάνει και αποτυπώνει το προπληρωμένο και οργανωμένο πακέτο διακοπών και αναφέρει υποχρεωτικά τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο πακέτο διακοπών, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κατασκευαστικό οίκο και τον τύπο του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος.

Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να τροποποιούνται τα διακριτικά γνωρίσματα της περίπτωσης β, τα έγγραφα της περίπτωσης γ, καθώς και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διάταξη.

Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας επισύρει σε βάρος του τουριστικού γραφείου πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Αν η μεταφορά εκτελείται χωρίς να έχει εκδοθεί διατακτική ταξιδιού/ μεταφοράς (voucher) ή χωρίς να έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της επιχείρησης και του οδηγού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σε κάθε επόμενη υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Κατά τα λοιπά, παραμένουν εφαρμοστέες οι κυρώσεις του ν. 4530/2018.

Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβάσεων και η επιβολή κυρώσεων διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».

Προστίθεται περίπτωση 5Β στην υποπαράγραφο Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ως εξής:

«5Β.

Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων της περίπτωσης ζ του άρθρου 1 του ν.4256/2014 (Α’92), με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, ιδιόκτητα ή κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον πλοιοκτήτη, εφοπλιστή, ιδιοκτήτη του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, προς τους λιμένες επιβίβασης των πελατών τους και αντίστροφα.

Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/ 2012 (Α` 82) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με τους πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, ιδιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής προς τους λιμένες επιβίβασης των πελατών τους και αντίστροφα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Υποδομών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.».

Η υποπερίπτωση γ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. Το όριο του μέγιστου χρόνου κυκλοφορίας του προηγούμενου εδαφίου δύναται να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών.»


Τελευταία νέα

Ακολουθήστε το taxianddriver.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο taxianddriver.gr.