Taxi & Driver
εγκύκλιος
Παραμένουν λευκά τα "Λευκά Ταξί" - Τι λέει η εγκύκλιος του Υπουργείου

Παραμένουν λευκά τα “Λευκά Ταξί” – Τι λέει η εγκύκλιος του Υπουργείου

Εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων και πιο συγκεκριμένα των ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Με το παρόν κοινοποιείται απόσπασμα του ΦΕΚ Α’ 178 όπου δημοσιεύτηκε ο ν.4568/2018  «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» καθώς με τις διατάξεις του άρθρου 58 αυτού τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4070/2012
(Α’ 82) αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) οχημάτων, ως εξής:

1. Αντικαθίσταται η περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν.4070/2012 με το οποίο καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ για την κυκλοφορία αυτών και θεσπίζεται η δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ με ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον πενήντα κιλοβάτ (50 kw) και μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον τριάντα κιλοβατώρων (30 kWh).

2. Αντικαθίσταται εκ νέου η περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.4070/2012 με το οποίο καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκινήτων, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες των οχημάτων της υποκατηγορίας των ΕΔΧΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτων που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) που δεν επιθυμούν την αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού σε μαύρο, κατά την υπ’ αριθμ’ οικ Α 28341/1395/20.04.2018 (Β’ 1703) υ.α., να διατηρήσουν το λευκό χρώμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του ν.4568/2018.