Taxi & Driver
Αποχαρακτηρισμός ταξί
Αποχαρακτηρισμός ταξί

Αποχαρακτηρισμός ταξί

Για τον αποχαρακτηρισμό των ταξί, οι οδηγοί πρέπει να συγκεντρώσουν ορισμένα δικαιολογητικά και να τα καταθέσουν στους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα πρέπει να έχουν μαζι τους:

  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Βιβλίο Μεταβολών
  • Πιστοποιητικό Ο.Α.Ε.Ε.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά για τον αποχαρακτηρισμό του ταξί, συνεχίστε την ανάγνωση αυτού του άρθρου.

Που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;

Τα δικαιολογητικά της μεταβίβασης του οχήματος υποβάλλονται είτε στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Σητείας και Ιεράπετρας.

Αίτηση-Υπ. Δήλωση

Για τον αποχαρακτηρισμό του ταξί, ο οδηγός, πρέπει να έχει συμπληρώσει μία υπεύθυνη δήλωση, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την διαδικασία. Η δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία τα δικά του, του αγοραστή και του, καθώς και βασικές πληροφορίες γα το όχημα.

Αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του οχήματος στο παρόν έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ή σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ή Πρακτικό Επιθεώρησης.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας για τον αποχαρακτηρισμό και την αντικατάσταση, απαιτείται η κατάθεση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από όλους τους ιδιοκτήτες.

Αν δεν καταθέσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος την αίτηση ή δεν κάνει ο ίδιος την παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής.

Αν αυτό δεν συμβεί χρειάζεται προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.

Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην αίτηση είναι προαιρετική.

Ταυτότητα

Ο ιδιοκτήτης του ταξί πρέπει να δώσει στις αρμόδιες αρχές ή ένα αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή ένα άλλο εγγράφου ταυτοπροσωπίας. Όπως λόγου χάριν, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια διαμονής, ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Ωστόσο, αν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων.

Άδεια Κυκλοφορίας

Τα δικαιολογητικά για τον αποχαρακτηρισμό του ταξί που πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος που περιλαμβανουν και την επίδειξη του πρωτότυπου, της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Εκτός από την άδεια, ο οδηγός πρέπει να καταθέση και τις κρατικές πινακίδες του Ε.Δ.Χ οχήματος.

Αποχαρακτηρισμός ταξί
Δικαιολογητικά για τον αποχαρακτηρισμό του ταξί

Βιβλίο Μεταβολών

Ο αποχαρακτηρισμός του ταξί δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να έχει υποβάλλει ο οδηγός το βιβλίο μεταβολών του επαγγελματικού του οχήματός. Είναι πολύ σημαντικό για την τελειοποίηση των διαδικασιών.

Πιστοποιητικό Ο.Α.Ε.Ε.

Άλλο ένα επίσημο έγγραφο που πρέπει να καταθέσει ο ιδιοκτήκτης στις αρχές είναι το πιστοποιητικό Ο.Α.Ε.Ε. περί εγγραφής του στο ταμείο σαν ιδιοκτήτης Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για τον αποχαρακτηρισμό του ΕΔΧ αυτοκινήτου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές το αποδεικτικό πληρωμής του τέλους έκδοσης άδειας ποσού 100€ εφόσον δεν έχει πληρωθεί.

Απόδειξη ταυτότητας Νομικού προσώπου

Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου, ο ενδιαφερόμενος, χρειάζεται αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

Εξοφλητική πράξη παραχώρησης κυριότητας

Για τον αποχαρακτηρισμό του ταξί, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στις αρχές μία εξοφλητική πράξη παραχώρησης κυριότητας. Μόνο στην περίπτωση βέβαια που έχει παρακρατηθεί από τον πωλητή.

Πρακράτηση κυριότητας ή αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ο αποχαρακτηρισμός ταξί στην άδεια του οποίου έχει τεθεί παρακράτηση κυριότητας επιτρέπεται, μόνο όταν γίνει και υποβληθεί δήλωση του πωλητή βέβαιης χρονολογίας.

Επίσης χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο οδηγός συναινεί ρητά στην πραγματοποίηση της διαδικασίας.

Όλα τα ΔΧ αυτοκίνητα στα οποία έχει παρακρατηθεί η κυριότητα τους, είτε στο ίδιο στο αυτοκίνητο είτε δικαίωμα τους, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του πωλητή ή η εξοφλητική πράξη του τιμήματος.

Πιστοποιητικά για εταιρεία

Στην περίπτωση που ο αγοραστής του ταξί ή ο ίδιος ο οδηγός που πουλάει το επαγγελματικό του όχημα, έχουν εταιρεία, πρέπει να προσκομίσουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά.

Για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί πριν το 2015 χρειάζονται:

  • Καταστατικό για τις Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε ή
  • ΦΕΚ Ίδρυσης & Εκπροσώπησης για τις Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

Για εταιρείες μετά το 2015 τα επιπλέον έγγραφα περιορίζονται σε:

  • Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. για την ίδρυση και εκπροσώπηση της εταιρίας

Αντικατάσταση αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης

Η αντικατάσταση του ταξί, μετά από τον αποχαρακτηρισμό του αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με όχημα ίδιας κατηγορίας. Το αποχαρακτηρισμένο ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αντικαθίσταται από ΕΔΧ-ΤΑΞΙ και όχι από ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ.

Δεν χρειάζεται ασφαλιστική ενημερότητα

Ο αποχαρακτηρισμός του ταξί δεν περιλαμβάνει την υποβολή ασφαλιστική ενημερότητα.

Εξαίρεση αποτελεί μόνο η περίπτωση της παραίτησης από το δικαίωμα ή η ανάκληση δικαιώματος ΕΔΧ αυτοκινήτου για την οποία είναι απαραίτητη η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποχαρακτηρισμός ταξί
Δεν χρειάζεται η ασφαλιστική ενημερότητα

Αποχαρακτηρισμός ταξί σε ακινησία

Όταν ΕΔΧ αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία μετά από κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων, τότε με απόφαση τπυ Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, αφαιρούνται οι πινακίδες ανάλογα με τον χρόνο ακινησίας:

Για 1 έτος, επιβάλλεται ανάκληση άδειας και πινακίδων για χρονικό διάστημα 1 μηνός. Για ακινησία από 1-7 μήνες, επιβάλλεται ανάκληση άδειας και πινακίδων για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Τέλος, για συνολική ακινησία 2 έτη έως 7 μήνες, επιβάλλεται οριστική ανάκληση άδειας και πινακίδων.


Τελευταία νέα

Ακολουθήστε το taxianddriver.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο taxianddriver.gr.