Taxi & Driver
Ειδικής Μίσθωσης
Αλλάζει με νόμο το χρώμα των ΕΔΧ Ειδικής Μίσθωσης!

Αλλάζει με νόμο το χρώμα των ΕΔΧ Ειδικής Μίσθωσης!

Στο φύλλο 1703 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αλλαγή και τον εκ νέου καθορισμό χρωματισμού των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης – Ειδικής Μίσθωσης (Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ) οχημάτων.

Διαβάστε αναλυτικά όλη την απόφαση

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
 2. Την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 82 και της παρ. 5 του άρθρου 111 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Την παρ. 1 του άρθρου 83 και την παρ. 1 του άρθρου 89 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57), και ισχύει.
 4. Την υπ’ αριθμ. 44800/123/85/24.12.1985 (Β΄ 781) υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 6. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
 7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 8. Την υπ’ αριθ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β΄ 127) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη», όπως ισχύει.
 9. Την υπ’ αριθ. οικ. 20871/21-03-2017 (ΥΟΔΔ 153) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει.
 10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
 11. Τις υπ’ αριθμ. οικ. Α 34465/2669/25.06.2014 (ΑΔΑ:7Θ4Γ1-4Φ5) και οικ. Α 51962/4086/10.09.2014 (ΑΔΑ:653Φ1-Υ6Α) Εγκυκλίους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 12. Την ανάγκη καθορισμού ενιαίου χρωματισμού για την κυκλοφορία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- Ειδικής Μίσθωσης (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκινήτων στην ελληνική επικράτεια.
 13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται το μαύρο ως ενιαίος, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χρωματισμός για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης – Ειδικής Μίσθωσης (Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκίνητα, όπως θεσπίζονται με τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Τα κυκλοφορούντα ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα οφείλουν να προβούν στην αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

2. Κατά τον διενεργούμενο, εντός του ως άνω μεταβατικού χρονικού διαστήματος, τεχνικό έλεγχο των Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ οχημάτων που δεν έχουν προχωρήσει στην απαιτούμενη μεταβολή του εξωτερικού χρωματισμού, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδει το ΚΤΕΟ αναγράφεται η παρατήρηση: «Υποχρεωτική αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού μέχρι ……». Εάν, μετά την παρέλευση του εξάμηνου, διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1401 «Χρωματισμός:
Δεν συμφωνεί με την νομοθεσία ή την άδεια κυκλοφορίας» του Πίνακα ελέγχου Σημείων και Ελλείψεων της υπ’ αριθμ. 44800/123/85/24.12.1985 (Β΄ 781) υπουργική απόφαση, ως ισχύει.

3. Για την έκδοση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού αυτού, δεν εισπράττεται το τέλος άδειας κυκλοφορίας του άρθρου 26 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), όπως ισχύει, καθώς αυτή πραγματοποιείται σε συμμόρφωση προς την παρούσα κανονιστική πράξη, χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Τελευταία νέα

Ακολουθήστε το taxianddriver.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο taxianddriver.gr.